Strašnice, Vršovice Hostivař, Petrovice Uhřiněvec, Dubeč Tři studně

O NÁS

Střediska Domu dětí a mládeže - Domu UM určena pro volný čas dětí a mládeže mají působnost především pro oblast Prahy 10, 15, 22 a Petrovic. Naším posláním je rozvoj zájmového vzdělávání, pomoc při účelném trávení Vašeho volného času.

V současnosti máme 4 pracovišťě:  Strašnice - Vršovice,  Hostivař - Petrovice, Uhříněves - Dubeč a táborou základnu Tři Studně. Na pracovišti Uhříněves-Dubeč proběhly stavební úpravy, takže se prostory tohoto pracoviště zdvojnásobily.

Veškerou činnost Domu UM zabezpečují naši profesionální pedagogičtí pracovníci, externí odborníci a dobrovolní spolupracovníci.

Pod jejich vedením nabízíme pravidelnou zájmovou činnost v takřka 160 zájmových útvarech (kroužcích, oddílech, souborech s různým zaměřením činnosti) na jednotlivých pracovištích Domu UM ve Strašnicích, Hostivaři a Uhříněvsi. Naše zájmové útvary realizují svou činnost ale i v tělocvičnách, klubovnách, na základních školách Hostýnská, Nad Vodovodem, Hornoměcholupská, Olešská, Starodubečská, Švehlova, U Roháčových kasáren, Vachkova, Kunratice, Praha-Petrovice a Bří Jandusů.

V rámci zájmové činnosti pořádáme i výukové a vzdělávací programy a kurzy (keramika, výtvarné činnosti, základy práce s počítačem a další). Od roku 2010 navíc provozujeme na pracovištích Strašnice a Uhříněves Centra pro předškolní děti, kde zabezpečujeme dopolední program pro předškoláky pod vedením zkušených pedagogů.

Organizujeme i velké množství otevřených akcí pro veřejnost - Dny dětí, Čarodějnice, Zahradní slavnosti, otevřené turnaje, přehlídky naší činnosti, výtvarná odpoledne a mnohé další.

Další činností Domu UM je pořádání a koordinace obvodních kol předmětových soutěží, ať již vyhlašovaných MŠMT či vlastních soutěží, stejně tak i organizace sportovních soutěží.

Velkou oblibu má zimní a letní táborová činnost v ČR i zahraničí a odborná specializovaná soustředění (lyžařská, vodácká, sportovní, turistická). V tomto směru organizujeme také víkendové akce a příměstské tábory, ale i akce pro rodiče s dětmi.

Celoročně proto provozujeme táborovou základnu Tři Studně na Vysočině, kde je k dispozici 40 lůžek v pevné budově a 100 lůžek v chatkách. Na této táborové základně realizujeme tábory i akce se zájmovými útvary.

V našich otevřených klubech ve Strašnicích, Uhříněvsi, Hostivaři a Petrovicích je zázemí i pro vlastní činnost neorganizované mládeže, kde jim poskytujeme volný prostor.

Již osvědčené místo v činnosti Domu UM mají i akce v rámci projektů. Ti, co znají Toulavý autobus, Sport pro všechny či Sedmikrásku, jistě tuto činnost ocení.

Chceme, aby Dům UM byl Vaším DOMEČKEM, domečkem pro Vás, děti, mládež, ale i dospělé včetně seniorů, domečkem pro příjemné trávení a zpestření volného času. Nejen pro zábavu, ale i pro poučení. Vždy však s úsměvem a dobrou náladou.

Roman Urbanec
ředitel DDM - Domu UM

Praha, březen 2010
Hl. Město Praha MŠMT Pražské Domy Dětí a Mládeže