Otevřené kluby

VOLNÉ ODPOLEDNE V KLUBU!

VOLNÝ PROSTOR PRO SEBE!

HNÍZDO, CHODBA, 803 PRO TY, KTEŘÍ RESPEKTUJÍ PRAVIDLA KLUBŮ!

MINIMÁLNÍ VĚK NÁVŠTĚVNÍKA 12 LET, KLUB PŘÍSTUPNÝ DO 26 LET!

Dům dětí a mládeže - Dům UM, Praha 10 organizuje otevřené kluby přímo v prostorách pracovišť Strašnice, Hostivař, Uhříněves.

Kluby otevřeny od pondělí do pátku v odpoledních hodinách. Pedagog podílející se na zajištění provozu klubu a dodržování vnitřních pravidel volného prostoru.

Hl. Město Praha MŠMT Pražské Domy Dětí a Mládeže