Soutěže

 

Dům dětí a mládeže - Dům UM ve spolupráci se základními  školami Prahy 10, 15 a 22 každoročně organizuje a koordinuje obvodní a krajská kola předmětových, sportovních a výtvarných soutěží.

 

 Hl. Město Praha MŠMT Pražské Domy Dětí a Mládeže