Spolupracujeme s

Magistrát hl. m. Prahy
MČ Praha 10
MČ Praha 15
MČ Praha 22
MČ Praha Petrovice
ZŠ Petrovice
Asociace školních sportovních klubů
ZŠ Kunratice
Hl. Město Praha MŠMT Pražské Domy Dětí a Mládeže